สั่งซื้อ-นำเข้าสินค้าจากจีน

BTC Cargo ยินดีให้บริการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากเว็บไซต์ในประเทศจีน ทางเราพัฒนาทีมงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆของลูกค้าและพัฒนาการบริการอย่างเต็มความสามารถ คอยดูแลและติดตามป้องกันปัญหาสินค้าสูญหาย ดังนั้นลูกค้าสามารถไว้ใจให้ BTC Cargo ดูแลธุรกิจของคุณ

  • หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
  • หมดกังวลเรื่องภาษา
  • หมดกังวลสินค้าสูญหาย
  • หมดกังวลการขาดการติดต่อ
  • หมดกังวลสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

BTC Cargo ยินดีต่อรองราคาและแคปภาพจ่ายเงินให้ลูกค้าเพื่อเช็คยอดเงินที่จ่ายจริงให้เสมอ ทางเราไม่มีนโยบายบวกค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากยอดจ่ายจริง

หมดกังวลเรื่องภาษา

BTC Cargo มีทีมสั่งซื้อที่จีนดำเนินการสั่งซื้ออย่างมืออาชีพ เสมือนลูกค้าสั่งซื้อเอง
ทีมงานยินดีพูดคุยและต่อรองราคาก่อนสั่งซื้อ

หมดกังวลสินค้าสูญหาย

ทีมงานที่จีนของเรายินดีดูแล ติดตามสินค้าทุกขั้นตอน จนกว่าสินค้าจะถึงโกดัง

หมดกังวลการขาดการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ที่จีนติดต่อได้จริง ร้านค้าสามารถโทรติดต่อได้ตลอด
ทางเราพร้อมให้บริการอย่างสุดความสามารถ

หมดกังวลสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง

ทีมงานที่จีนยินดีเช็ค QC ตาม สเป็คสินค้าของลูกค้า เพียงชิ้นละ 1 หยวน
หากไม่ต้องกับที่สั่งซื้อ ทางเรายินดีส่งกลับคืนร้านค้าเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงิน


ค่าบริการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์

Taobao, Tmall, 1688 และเว็บไซต์อื่นๆ

ค่านำเข้าทางรถ ไม่มีขั้นต่ำ คละร้านค้าได้

สินค้าทั่วไป

(ใช้เวลานำเข้า 5-8 วัน)
0.5 – 300 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 45 บาท
คิวบิกเมตรละ 7,500 บาท

สินค้าพิเศษ

(ใช้เวลานำเข้า 5-15 วัน)
0.5 – 300 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 90 บาท
คิวบิกเมตรละ 10,000 บาท

สินค้าลิขสิทธิ์

(ใช้เวลานำเข้า 5-15 วัน)
0.5 – 300 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 180 บาท
คิวบิกเมตรละ 18,000 บาท


ค่าบริการเช็ค QC

สินค้า 500 ชิ้นขึ้นไป

ชิ้นละ 1 หยวน หากต้องการเช็ค QC สินค้าตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป
ทางเราคิดค่าบริการ 500 หยวนต่อคนต่อวัน

นำเข้าขั้นต่ำที่ 300 กิโลกรัม

หากต้องการนำเข้าทางเรือ
ทางเรายินดีนำเข้าขั้นต่ำที่ 300 กิโลกรัมหรือ 1 คิวบิกเมตร

กติกาและความรับผิดชอบ

ศึกษากติกาและความรับผิดชอบการนำเข้าสินค้าและวัสดุจากประเทศจีนได้เพิ่มเติม หากมีการทำธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้น ทางเราถือว่าท่านได้อ่านและตกลงกติกาและความรับผิดชอบของทางเราในทุกๆ ข้อ

ประเภทสินค้า

1. สินค้าทั่วไป

สินค้าทั่วไป คือสินค้าที่ ไม่มีกฏหมาย หรือหน่วยงาน ควบคุม ได้แก่ สินค้าแฟชั่น ตุ๊กตาไม่มีลิขสิทธิ์ ผ้าปูที่นอน หมอน เคสโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

2. สินค้าพิเศษ

สินค้าที่มีกฏหมาย หรือ หน่วยงานควบคุมดูแล ได้แก่ สินค้ามีลิขสิทธิ์ สินค้าจำพวกมอก อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

3. สินค้าลิขสิทธิ์

สินค้าที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์


BTC CARGO AND SERVICE

ที่เดียวที่ให้คุณมากกว่าการนำเข้า ส่งออก

เพราะเราเน้นการบริการเป็นกันเอง ตรวจสอบได้และราคาประหยัด
เรายินดีเสนอราคาพิเศษเฉพาะคุณติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ ttxbtc@gmail.com
หากต้องการสั่งซื้อสินค้า สามารถส่งอีเมล์เพื่อขอไฟล์สั่งซื้อสินค้าได้ที่ ttxbtc.order@hotmail.com